godziny pracy pon. - pt. 8.00 - 18.00 sob. 8.00-14.00

Ulubione samochody

Części samochodowe

Regulamin sklepu

1. Informacja o firmie

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem autocraft24.pl, prowadzonego przez firmę Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp.J, z siedzibą w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 18d,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000345063, nr NIP 865-25-25-170, nr Regon 180512542 a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

2. Dane kontaktowe

Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp.J
Al. Jana Pawła II 18d
37-450 Stalowa Wola
e-mail; sklep@autocraft24.pl
tel. 15 842 79 31
kom. 530 039 501

3. Definicje użyte w regulaminie

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia w Sklepie
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);  
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego)
4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.autocraft24.pl, za  pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia
5. Sprzedawca - Firma Auro Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp. J,która jest właścicielem sklepu internetowego
6. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem strony www.autocraft24.pl
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.autocraft24.pl

4. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie zamówienia przyjmowane przez Sklep realizowane są zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Warunkiem technicznym wymaganym do zapoznania się z informacją handlową w Sklepie oraz złożenia zamówienia jest zastosowanie przez Klienta urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.
3.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5.Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy, usługa która polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy,
b) Newsletter, usługa która polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji,
c) Prowadzenie Konta Klienta, usługa dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. 
2. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
3. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 
4. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

6.Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.Sklep internetowy autocraft24.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, telefonicznie pod numerem 15 842 79 31 lub 530 039 501 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00, soboty 8.00 - 14.00 lub za pomocą adresu e-mail sklep@autocraft24.pl. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z pakietem taryfowym posiadanym przez Klienta.
Warunkiem realizacji zamówienia, złożonego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, jest poprawne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie formularza rejestracyjnego. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
3.Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie postępuje zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
4. W przypadku składania zamówienia za pomocą poczty elektronicznej  lub telefonu  konieczne jest dokładne podanie nazwy towaru, jego ilości oraz danych Klienta tj. imienia i nazwiska/nazwy, adresu, numeru telefonu kontaktowego lub poczty e-mail, oraz informacji o formie zapłaty.
5.  Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta lub po potwierdzeniu zamówienia, w przypadku wyboru opcji „płatności gotówką przy odbiorze”.
6.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT, zgodnie z wyborem klienta. Dowód sprzedaży dodawany jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki.

7. Dostawa i czas realizacji zamówienia

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych Towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.
2. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się:
* czas realizacji zamówienia do momentu nadania przesyłki, który nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych,
* czas dostawy przesyłki do Klienta, który wynosi od. 1 -3 dni roboczych.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: kuriera DHL,  Paczka w Ruchu, Paczkomaty i Kurier InPost lub osobiście w sklepach stacjonarnych Auto Craft Części Samochodowe. Koszty dostawy dostępne są na podstronie   Dostawa i płatności

8. Ceny towarów i metody płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które doliczane są do wartości zamówienia.
2. Klient ma możliwość zapłaty ceny:
* gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia Sklepu lub przy odbiorze przesyłki od kuriera * przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego:  Bank Zachodni WBK  90 1090 2590 0000 0001
* przelewem online ( Przelewy24)
* kartą kredytową lub płatniczą (Przelewy24)

9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp. J, Al. Jana Pawła II 18D, 37-450 Stalowa Wola, tel. 530 039 501, sklep@autocraft24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [formularza odstąpienia od umowy]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji (z wyłączeniem Przelewów24), chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę przekazać nam rzecz lub odesłać na adres; Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp. J, Al. Jana Pawła II 18D, 37-450 Stalowa Wola, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

  • - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - umowy zawartej na aukcji publicznej.

10. Wady fizyczne i prawne towarów (rękojmia)

1. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie oferowane na stronach Sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.
2. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556.1 Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
4. Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania ( gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona). O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji. Jeśli Sklep nie ustosunkuje się do żądan w terminie 14 dni, uważa się, że żądania uznał za uzasadnione.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową należy:
• odesłać Towar w oryginalnym opakowaniu  na adres Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp.J, Al. Jana Pawła II 18d, 37 -450 Stalowa Wola
• określić rodzaj żądania;  
•  wskazać, na czym według Klienta polega niezgodność towaru z umową;
* podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu)  lub skorzystać z formularza    Zgłoszenie reklamacyjne
6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.
7. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

11 Reklamacje

- Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp. J jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

- Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres; sklep@autocraft24.pl. Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp. J zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Zdarza się, że naprawa produktu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, wtedy okres rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony, o takim fakcie

Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

- Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp. J nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

12. Gwarancja

1. Sklep autocraft24.pl nie jest producentem towarów.
2. Towary sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
3. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja ta jest umieszczona na stronie internetowej sklepu.
3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji.
4. Klient  może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru,
 lub za pośrednictwem Sklepu.
5.  Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
7. Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).
8. Roszczenia z tytułu gwarancji, czy rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż,demontaż, badania diagnostyczne etc.

13. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm. t.j.) wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak koniczne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich nieuczestniczących w realizacji zamówienia.
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.
Więcej na temat bezpieczenstwa danych w   Polityce prywatności

14. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

- Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

- W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp. J a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

- Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp. J a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Auto Craft Helena i Zbigniew Wowk Sp. J.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.